gototopgototop

г-та «Електротема» №20(76), 2005. Чи є вiдмiннiсть мiж металорукавами рiзних виробникiв? Якщо так, то яка? Порiвняння основних характеристик металорукава, що реалiзується в Українi

«Володар кiлець»

2005 рiк, ще не закiнчившись, вже став знаменним завдяки багатьом подiям – великим i малим,якi сильно впливають на долю «пересiчного громадянина» i не дуже.У їх ньому рядi могло залишитися непомiченим одне. Могло...Однак,не залишилося. Електротехнiчний ринокпомiтив,але не вiдразу й не однозначно вiдреагував.Хто з iнтересом i надiєю, а хто з подивом i побоюванням.То що ж вiдбулося? Народилася нова торгiвельна марка «СКаТ – Системи КабельнихТрас». Народилася й потихеньку почала вiдвойовуватисобi мiсце пiд сонцем.

Пiд торгiвельною маркою «СКаТ» споживачам пропонується вся гама продукцiї для прокладання кабельних трас. Це кабельнiлотки металевi оцинкованi, металорукав, кабель-канали iз ПВХ, труби гофрованi й жорсткi пластиковi, монтажнi коробки, щитки пiд автоматичнi вимикачi й лiчильники. З їхньою допомогою можна прокласти кабельну трасу будь-якого рiвня складностi з урахуванням коштiв, видiлених на її створення.

 

Кабельнi лотки з оцинкованої сталi висотою 50 мм iшириною 50 – 400 мм при довжинi 2,5 м легшi вiд iснуючих аналогiв, що iстотно полегшує монтаж. Це досягається за рахунок використання бiльш тонкого металу при незмiнному корисному навантаженнi. На бiчних стiнках i в кутах конструкцiя лотка посилена додатковими ребрами жорсткостi, так званими «зигами», також на днi лотка поперечнi отвори виконанi з формуванням на товщину металу. Це забезпечує краще поєднання «жорсткiсть – мiсткiсть –вага» порiвняно з iншими виробниками. Система кабель-них лоткiв повнiстю комплектується аксесуарами й метизами для органiзацiї траси,еквiдистанцiйної до будь-якої поверхнi, на якiй вони розташовуються. 

Кабель-канали iз ПВХ виконуються типорозмiрами вiд 15х10 до 100х60 мм. Якiсть – одна з найкращих на теренах СНД. Починаю чи iз ширини 32 мм, застосовується подвiйний замок кришки. Кутники до кабель-каналу 100х60 мм дозволяють робити повороти на кут до 120о. Всi аксесуари виконанi з АБС-пластику. Вага однiєї упаковки кабель-каналiв – до 20 кг, що дозволяє легко проводити розвантаження-навантаження одною людиною.

Гофрована й жорстка пластикова труба виготовляються дiаметрами вiд 16 до 63 мм. Комплектуються необхiдними аксесуарами. Як можна визначити якiсть труби? Вiзьмiть два вiдрiзки гофри рiвної довжини одного дiаметра й зважте їх. При дотриманнi зовнiшнiх i внутрiшнiх розмiрiв – той, котрий буде важчим, i виявиться бiльш якiсним. А щодо гладкої труби – зазирнiть всередину. Вибачте за тавтологiю, вона повинна бути усерединi гладкою. Якщо на її поверхнi є розводи – це говорить про використання вторинної сировини. Ми використовуємо тiльки первинну.Наша жорстка труба
 менш сприйнятлива до ультрафiолетового випромiнювання.

Щитки для автоматичних вимикачiв теж виготовляються з АБС-пластику. У них можна встановити автомати практично будь-якого виробника.Монтажнi коробки двох видiв – розподiльнi вiдкритого (ступiнь захисту до IP 55) i прихованого встановлення, а також установнi – виготовляються з полiстиролу. Форма – на будь-який смак: круглi, овальнi, прямокутнi.
Металорукав виготовляється зi сталевої оцинкованої або нержавiючої стрiчки. З бавовняним, термостiйким ущiльненням або без нього. Дiаметрами вiд 3,8 до 100 мм.
Пора придивитися бiльш уважно до цього виробу.

Виробниче пiдприємство «Укрметалорукав» виготовило першу продукцiю в 1998 роцi. За роки, що минули вiдтодi, воно здобуло репутацiю виробника високоякiсної продукцiї, що за деякими параметрами не має аналогiв у країнах ближнього зарубiжжя, надiйного постачальника й стабiльного партнера.

Що ж це за якiсть? Адже для продавця – це вiдповiднiсть його продукцiї вимогам нормативно технiчної документацiї. А для покупця – це вiдповiднiстьпродукцiї споживчим вимогам.

Нинi практично всi провiднi електротехнiчнi оператори ринку працюють iз продукцiєю, що випускає «Укрметалорукав». Усiм вiдомi три переплетенi кiльця з буквами «У», «М» i «Р». Iз чиєїсь легкої руки народилося iм’я – «Володар кiлець», яке мiцно закрiпилося за пiдприємством. Саме його виробнича база й послужила стартовим майданчиком для торгiвельної марки «СКаТ».
Недосвiдченому покупцевi може видатися, що весь металорукав, представлений на ринку, однаковий. При бiльш докладному розглядi з’ясовується, що це не так.

Основне призначення металорукава – захист кабельної траси вiд механiчних ушкоджень i негативного впливу навколишнього середовища, а також створеннязахисного екрана вiд електро- i радiоперешкод. Розглянемоцi фактори детальнiше.

схемаПо-перше, при виготовленнi металорукава кожен виробник використовує сталеву стрiчку рiзної товщини (ГОСТ 530-81). Наприклад, стрiчка турецького й росiйсь кого металорукава тонша в 1,6 раза, нiж та, яку використовує «Укрметалорукав».

По-друге, устаткування для створення геометрiї профiлю теж рiзне. Спецiалiзованi технiчний i iнструментальний вiддiли виробничого пiдприємства «Укрметалорукав» розробляють i виготовляють для власного виробництва прецизiйний iнструмент. Якщо розглянути два профiлi (рис. 1) –«УМР» (б) i iнших виробникiв (а), на верхньому ескiзi вiдразу впадає в око не паралельнiсть поздовжньої осi металорукава зовнiшнiх полиць i не перпендикулярнiсть внутрiшнього й зовнiшнього буртiв. Кожен, навiть без спецiальних знань з опору матерiалiв, упевнено скаже, що верхнiй профiль бiльшою мiрою пiддається руйнуванню виткiв – металорукав розпускається.

По-третє, рiзниця в мiжвиткових зазорах. Сукупнiсть цих трьох факторiв i визначає величину розривного зусилля. За цим показником перевага металорукава «УМР» над аналогами становить 1,4 – 2,25 раза. А це i є гарантiя надiйностi при монтажi й експлуатацiї. Для проведення монтажних робiт велике значення має найменший радiус вигину. Це й огинання колон, виступiв, впадин. За цим показником iснуючi аналоги поступаються металорукаву «УМР» дуже iстотно.

У процесi експлуатацiї суттєвого значення набуває корозiйний захист сталевої стрiчки (ГОСТ 15150-69), з якої вiн виготовлений. Нинi застосовується кiлька варiантiв захисту: лудiння, цинкування, хромування й фосфатування. Найбiльш оптимальним варiантом захисту є покриття цинком, тому що при дрiбних дефектах покриття цинк утворить зi сталлю гальванiчну пару. У нiй пiддається корозiї покриття,а не основний метал. До того ж, iншi покриття мають значно нижчу мiкротвердiсть. Олов’яне покриття ушкоджується в процесi монтажу, а iншi два – ще при навиваннi.Слiд згадати,
 що олов’яне покриття при температурах нижче +13 оС стає крихким i може обсипатися. Оцинкування теж буває рiзне. Бiльшiсть оцинкованих металорукавiв виготовляються з готового оцинкованого рулону. У процесi розпускання рулону на стрiчку крайка залишається без захисту. Металорукав «УМР» же виготовляється зi сталевої стрiчки, що цинкується пiсля рiзання рулону. Тобто стрiчка повнiстю, включаючи крайку, оцинкована. Висновки, який з рукавiв служитиме довше, робити Вам. Але слiд врахувати що, зруйнованi дiлянки металорукава можуть ушкодити й сам кабель.

Додатковим захистом, що починає працювати першим, є спецiальне мастило металорукава виробництва «УМР». Воно наноситься на його поверхню ще в процесi навивання для уникнення ушкодження оцинкування. Нинiшнiй склад мастила розроблений фахiвцями «Укрметалорукава» з урахуванням вимог монтажникiв продовжує вдосконалюватися.

Для запобiгання потрапляння пилу усередину рукава застосовується ущiльнення (ГОСТ 14254-80). Воно буває двох видiв – бавовняне i термостiйке (азбестовий шнур). Останнє витримує температуру до 300 оС. Наявнiсть ущiльнення ще не є гарантiєю непроникнення пилу усередину рукава. Щоб воно виконувало свою функцiю, замок металорукава повинен бути розпертий. Порiвняйте два рукави (рис. 2,б – виробництва «УМР») i зробiть висновки самi. Вiдсебе лише додамо, що у верхньому варiантi часто трапляється випадання нитки iз замка.
При багаторазових значних перепадах температури вiд «+» до «-», i навпаки, руйнується оболонка кабелю. Пил, сам по собi, є провiдником. Як наслiдок, можливе замикання, що спричиняє вихiд проводки з ладу. До того ж, пил перешкоджатиме вiдводу тепла вiд поверхнi кабелю, а отже – можливий перегрiв, замикання й результат, аналогiчний попередньому.
 Для захисту проводки вiд агресивних середовищ пiдприємство «Укрметалорукав» виготовляє металорукав з нержавiючої сталi. Вiн,як i металорукав дiаметром 3,8 i 6 мм, є вiзитною карткою пiдприємства, що показує рiвень культури виробництва, технологiй, можливостей устаткування й людей, якi на ньому працюють.

Металорукав нашого виробництва використано при реконструкцiї будiвель унiвермагу «Україна» (м. Київ), Мiнiстерства транспорту України та на багатьох iншихоб’єктах i на новобудовах.

Деякi оператори ринку стверджують, що металорукав уже давно вiджив своє. I його необхiдно замiнити iншими видами продукцiї, наприклад, гофротрубою. Так, справдi, вона дешевша. А сьогоднi це дуже важливий фактор. Але цi види продукцiї мають зовсiм рiзнi мiсця застосування. Давайте порiвняємо декiлька факторiв.

Металорукав стiйкий до ультрафiолетового випромiнювання, а гофра – нi. Отже, використовувати її на вулицi не можна. Металорукав повнiстю негорючий. А гофра? Тобто у мiсцях з високим ступенем пожежної небезпеки її застосовувати не можна. У рукава бiльш високий ступiнь стiйкостi до зминання, ударiв (виробничi примiщення). Вiн запобiгає ушкодженню проводки гризунами (усiлякi сховища). Нержавiючий металорукав захищає вiд хiмiчно активних елементiв (шкiдливi виробництва, агресивнi середовища – наприклад, морський вологий клiмат). Сюди ж додамо – екранування. А от усерединi примiщень можна обiйтися й гофротрубою. Отже, вони ще довго будуть доповнювати один одного в головному – захист кабельної траси.
Кожен на своєму мiсцi.

ДУМКА ФАХIВЦЯ

В. В. ПРИСЯЖНЮК, начальник вiддiлу енергозабезпечення ДП «Укрсервiс Мiнтрансу»
При реконструкцiї будинку Мiнiстерства транспорту України була проведена замiна всiх систем кабельних трас. Ми проаналiзували всi вироби, представленi на ринку. Щодо металорукава зупинили свiй вибiр на продукцiї виробничого пiдприємства «Укрметалорукав». Наш вибiр був зумовлений найбiльш повним рядом типорозмiрiв, високою якiстю виготовлення, найбiльшим термiном експлуатацiї й мiнiмальними термiнами постачання. Сьогоднi, з упевненiстю можна сказати – ми зробили правильний вибiр!

"Електротема" №20(76),2005р.

Скачать Електротема №20(76)